Wedding Dress

Wedding Dress

😍😍😍 —————————————————————————- Hairstyle: @jem_mavlyanov Make-up: @gulshat_team_jem_mavlyanov Dress: @jem_mavlyanov_salon_gulshat _______________________________________________________ #jemshitmavlyanov #jem_mavlyanov #gulshatsalon #salongulshat #jemmavlyanov #stylist #weddingday #weddinghair #hair #besthair #music…